KECK & LISA / www.keckenlisa.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

Heeft u daadwerkelijk iets gekocht bij www.keckenlisa.nl, dan onthouden wij uw e-mailadres, uw wachtwoord en de gegevens over uw bestellingen. U kunt deze gegevens bekijken en wijzigen in Mijn Account. Uw wachtwoord is persoonlijk. Wij verzoeken u daar vertrouwelijk mee om te gaan en deze alleen voor eigen gebruik te hanteren. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als u zich aanmeldt bij www.keckenlisa.nl kunt u aangeven of u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u dit aanvinkt, zult u regelmatig per e-mail op de hoogte worden gehouden van aanbiedingen en speciale acties. Wilt u de nieuwsbrief toch niet meer ontvangen, dan kunt u zich daarvoor eenvoudig afmelden in de nieuwsbrief zelf.

KECK & LISA verklaart dat zij uw persoonlijke gegevens niet zal verkopen. Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. KECK&LISA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KECK&LISA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als KECK&LISA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.